mandag 28. mars 2011

ting tar form

da har jeg ca oversikt over programmet i kirken, fant program på vennesla kirke på nettet. hva ikke nettet kan brukes til:D
å jeg har vel ca funnet ut hvordan sang heftet skal se ut,
funnet velkommst sang, takk for maten sang og kaffe sang.
så nå mangler man bare å få inn de sangene andre har skrevet osv. det blir spennende altså:D
ting faller på plass nå ja:D
er jo bare fin puss igjen da.

mihi

Eksteskapet er ingen tilstand, det er bevegelse, ett uenderlig eventyr.

hmm, forlag til bibelvers som skal leses..

Jeg er ganske usikker på hva som skal bli lest i kirken.. hmm..
men har suttet å søkt litt. å funnet et som er ganske fint.

Paulus’ første brev til korinterne

kapittel 1313Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
men ikke har kjærlighet,
da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

2 Om jeg har profetisk gave,
kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,
men ikke har kjærlighet,
da er jeg intet.

3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,
ja, om jeg gir meg selv til å brennes,
men ikke har kjærlighet,
da har jeg ingen ting vunnet.

4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.

5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.

6 Den gleder seg ikke over urett,
men har sin glede i sannheten.

7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

8 Kjærligheten tar aldri slutt.
Profetgavene skal bli borte,
tungene skal tie
og kunnskapen forgå.

9 For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis.

10 Men når det fullkomne kommer,
skal det som er stykkevis, ta slutt.

11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn.
Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige.

12 Nå ser vi i et speil, i en gåte,
da skal vi se ansikt til ansikt.
Nå forstår jeg stykkevis,
da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

13 Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten.

div valg i kirken

Valgmuligheter

Hvordan skal vigselen legges opp? Brudeparet kan gi sitt eget bryllup sin personlige profil.

På flere områder har brudeparet mulighet til å velge. Derfor bør prest/kantor og brudepar starte planleggingen av kirkebryllupet i god tid. Valgmulighetene kan oppsummeres i åtte punkter:

1. Skriftlesninger.
Det listes opp en rekke forslag i ordningen for vigsel. I praksis står hele Bibelen til disposisjon for å finne tekster som passer for det bryllup det gjelder. Hva skal leses? Er det tema som betyr noe spesielt for brudeparet? Er det noe brudeparet vil legge spesiell vekt på?

2. Skriftlesningene
kan leses av medlemmer av bryllupsfølget. Hva ønsker brudeparet? Skal bror eller søster lese? Mor og/eller far? Forloverne? Venner? Andre i familien? Eller vil brudeparet helst at presten skal lese?

3. Ekteskapsløftene
kan inngås på to måter. Første valgmulighet har to spørsmål til hver av brudefolkene. Andre valgmulighet er at brudefolkene selv fremsier ekteskapsløftene. Det skjer ved at brudgom/brud gjentar etter presten: Jeg tar deg (navnet) til min ektefelle. Jeg vil elske og ære deg, og bli trofast hos deg i gode og onde dager inntil døden skiller oss. Hva ønsker brudeparet?

4. Overrekkelse av ringer.
Det er mulig å ta på ringene under seremonien. Om en ønsker det, kan brudgom og brud ledsage overrekkelsen av ringene ved selv å framsi følgende etter presten: NN, jeg gir deg denne ring som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap. Hva ønsker brudeparet?

5. Forbønn for brudeparet.
Brudeparet kommer fram til alterringen og kneler under forbønnen. En kan velge mellom to ulike forbønner. Dessuten kan det tilføyes en fritt formulert bønn - som f. eks. brudeparet selv har skrevet eller ønsker. Her kan de gi uttrykk for sine håp og tanker om livet som ligger foran dem. Det gis også mulighet til lystenning under forbønnen. Hvem skal foreta den? Søsken? Foreldre? Forloverne? Venner? Og hvordan skal lystenningen skje? Hvis en vil, kan det synges en bønnesalme mens brudeparet kneler på alterringen. Hva ønsker brudeparet?

6. Musikk/symbolhandlinger.
Deltakerne i bryllupsfølget og andre kan medvirke med musikk, høytlesning eller andre kulturelle innslag. Her gis mulighet for kreativitet og deltakelse for å gjøre seremonien enda mer personlig. Det kan her f. eks. åpnes for elementer som understreker brudeparets etniske bakgrunn. Der den ene part har en annen kirkelig tilhørighet enn Den norske kirke, kan det her åpnes for deltakelse fra vedkommende kirkesamfunn.
Enkeltelementer i seremonien - som musikk, opplesning og andre innslag - skal utformes i samsvar med at et kirkebryllup er en kirkelig handling av gudstjenestelig karakter. Men det er åpning for kreativitet, der brudeparet kan få gi seremonien sitt personlige preg. Hva ønsker brudeparet?

7. Bryllupsmesse.
I Den romersk-katolske kirke feires alltid et kirkebryllup som en messe, dvs. at det inngår nattverd i kirkebryllupet. Nå er det også blitt mulig i Den norske kirke. Ønsker brudeparet en bryllupsmesse?

8. Prosesjonene.
Spørsmålene er i dag gjerne: Skal brudeparet gå inn sammen eller skal bruden og hennes far gå sammen? Skal det være med brudepiker og brudesvenner? I veiledningen til ordningen for vigsel heter det: Dersom det er ønskelig, kan brudeparet, en eller begge, forlovere, representant(er) for familiene, liturg (dvs. prest) og andre gå inn i kirken i prosesjon. Hva ønsker brudeparet?

en liten oversikt:D

FP_bryllup2.jpg

Huskeliste

I planleggingsfasen

 • Dato og klokkeslett for vigselen avtales med menighetskontor/kirkekontor. Vigselskirke/vigselssted må være godkjent av biskopen.
 • Det bestilles sted for bryllupsfesten hvis den ikke skal være privat.
 • Nødvendige papirer anskaffes og fylles ut. Forlovere bestemmes.
 • Nødvendige avtaler gjøres med dem som skal hjelpe til. Øvrige praktiske ting som klær, pynting, fotografering spesiell transport osv. planlegges.
 • Gjesteliste settes opp og gjestene varsles.
 • Det viktigste: ha en åpen samtale om ansvar og gjennomføring. Det kan fort skje at noen velvillige familiemedlemmer og/eller venner ”overtar” forberedelser og gjennomføring på en måte dere ikke vil være tilfreds med.

Før vigselen

 • Ta kontakt med menighetskontor/prest for en vigselssamtale. I tilknytning til denne henvendelsen kan det avtales tid for ”trening” og pynting i kirken. Ta eventuelt kontakt med andre som skal ha vigsel samme dag for felles pynting.
 • Ha et bevisst forhold til utdrikningslag. Dette skal ikke ødelegge for vigselen.
 • Hvis solister ønsker å øve før vigselen, kan de få telefonnummer og e-postadresse til organisten på menighetskontoret.
 • Skal brudeparet tas imot på en spesiell måte utenfor kirken etter vigselen, kan det være lurt at de ansvarlige snakker med kirketjener på forhånd for å bli anvist sted.
 • Sjekk klær og transport. Ta høyde for alle slags værforhold. Sørg for at alle involvert er kjent med avtalte tidspunkter for transport til vigselskirken/stedet.
 • Om bruden kommer fra hjemmet eller frisøren, så ikke legg igjen brudebuketten.
 • Avhengig av hva slags prosesjon man vil ha, bør de som skal sitte framme i koret, være til stede seinest 10 minutter før vigselen. Det er en god skikk at den nærmeste familien (og eventuelt brudgommen, om han ikke skal gå sammen med bruden inn) går først opp kirkegulvet når man kommer til kirken og skal sette seg.
 • Skal ringene settes på i kirken, sjekker enten forlover eller brudgom at de er med inn i kirken.
 • Det er ingen grunn til panikk hvis noe uforutsett dukker opp. Vigselen begynner ikke før brud og brudgom er kommet! Men skjer det noe spesielt, så sørg for å sende en SMS eller gi beskjed på annen måte.

Under vigselen

 • Vigselen ledes av presten. Organisten spiller til alle som er med i inngangsprosesjonen har satt seg. Ingenting kan egentlig ”gå galt”, men legg likevel merke til følgende:
 • Bruden bør bruke venstrehånden til å løfte opp en sid kjole når hun kommer til kortrappene, ellers er det lett å snuble. Forlover legger kjolen til rette når bruden er kommet til stolen sin. Bruden skal sette seg først. Når hun har satt seg, setter alle de andre seg.
 • Brudebuketten skal leveres til forlover når brud og brudgom skal fram til alterringen for å bli viet. Forloverne bør stå under denne delen av vigselen.
 • Hvis brudens far har ført bruden opp, bør han gå over til brudgommens plass når brudeparet reiser seg for å bli viet. Hvis far venter til brudeparet skal sett seg, vil han nok komme med på svært mange bilder!
 • Når brudeparet kneler, skal det kneles med rett rygg. Man skal ikke ”sette seg” på hælene.
 • Prestens forbønn med håndspåleggelse følges av Fadervår. Dette er en felles bønn og både brudepar og gjester deltar i bønnen.
 • Før brudeparet går ut av kirken, kommer presten ut av alterringen og gratulerer brudeparet, forlovere og foreldre. Forloverne venter med å begynne å gå til brudeparet er halvveis nede i kirken.
 • Brudeparet skal få med seg en kopi av ”Melding om vigsel” som presten har stemplet og fylt ut. Hvis de skal direkte på bryllupsreise, er det lurt at brudeparet signerer både originalen og den kopien som brudeparet tar med seg. Dette skjer i så fall før man forlater kirken.
 • Hvis man skal ha med seg noe av pynten i kirken, avklares dette med kirketjener når gjestene er kommet ut av kirken.

tirsdag 8. mars 2011

det kommer seg

Grønt= OK!
Oransje: halvveis i orden
Sort= Ikke klart

Bruden: :nååh:

Brudekjole
Underskjørt

Hårpynt
Sko
Smykkesett
Undertøy til kjolen:
Undertøy til natten:
Frisør:
Frisyre:
Prøvetime hos frisør/Sminkør: 26 april kl 12.00
Negldesigner
Strømper:
Something old - skoene min søster giftet seg i i 1996 - (hun er død)
Something new - kjolen, tiaraen, undertøy ++
Something borrowed - skal låne brudesløret til ei vennine

Something blue - strømpebånd
Silver Sixpence

Brudgom:

Dress:
Skjorte

Sko
Sokker
Frisør før bryllupet:

Brudepiker og svenner
Kjoler x2:
jakker til kjolene
Sko:
Frisyre:


Blomster
Brudebuketten
brudepike bukettene
Brudgoms brystbukett:
Forlovers brystbukett:

Blomster til kirken:
Blomster til bordene i lokalet:
Blomster til gavebordet og bar:

Kirken Booket og bekreftet

Salmer:
Solosang: http://www.youtube.com/watch?v=PfebnNzYyVA bare den skal være med piano å ikke gitar
Inngangsmarsj:
Utgangsmarsj:
Solist: en kammerat skal synge
Tekst:
Diktlesning:
Prest: Ivar Sandnes
Organist:
Kirkeprogrammer:
Pynting av kirke: blomsterbutikken ordner det:D

Mottakelsen
Velkomstdrinker: en hvitvin og mozell
velkomstale: Mamma til bruden

Bryllupsfesten
Invitasjoner: send og levert.
Bordkort: ferdig laget
bordplasseringen
Meny:
Alkohol drikke: vin, øl til maten, resten kan kjøpes i bar
Alkoholfri drikke: clausthaler, brus vann
Festprogram:
Pynt til bordene:
Bryllupsbil:mustang shelby:D
Fotograf
Bryllupsnatten: leiligheten på ogge
Toastmaster
Gjestebok
ringpute
Brudevalsen: robert skal spille this i promise you, med ronan keating. http://www.youtube.com/watch?v=UkXHzaWA_84

Kaker
Bryllupskaken:
Sjokoladekake: vennine baker
Kransekake: tante til gubben skal bake
gulrot kake - vennine baker, ostekake-mamma baker, pinnekake - tante baker, snikerskake - kammerat baker

Hjelpere
dele ut program i krirka
Pynting av kirken: blomster butikken ordner
Rydding av kirken: ta med blomstene til lokalet:
Ansvarlig på mottakelsen:
Gaveåpnere: Merete
og Elin
Hvem tar med gavene hjem: mamma

Skjemaer og div.
Bryllupsannonse i lokalavis:
Navneendring:
Prøving av ekteskapsvilkår:
Forlovererklæring:

kaketoppen og something blue er bestilt

Det er bestilt på til brylluppet. vi skal ha en morsom kaketopp å den er såå oss:D gleder meg til å se den.
å så har jeg bestilt strømpebånd i blått med to sølv hjerter på. begge derer er bestilt på til brylluppet.
jeg er sååå klar for dette brylluppet nå å det er 52 dager igjen ca om jeg husker riktig:D det blir sååå stas:D

søndag 6. mars 2011

kaka, utdrikkingslag osv

Da var kaka bestilt:D
det blir en 3 etages kake i en sving. ikke over hverandre:D mer får dere ikke vite:D men den blir nok knall bra tipper jeg:D
må bare få kjøpt pynt til kaka nå da:D

ååå det er ikke lenge igjen nå asså:D
igår var det 8 uker igjen:D

jeg vet ikke mye, vet egentlig ingenting ang utdrikkingslaget, annet en at datoen for både mitt å Espen sitt er bestemt. vi vet jo ikke når det blir så de neste 7 helgene kan vi rissikere å bli våknet tidlig på morgenen eller kidnappet eller noe. skummle helger fremmover:D hehe
men vi gleder oss begge to. blir spennende:D

onsdag 2. mars 2011

kjolen min:D

ååå jeg gleder meg såå. imorra skal jeg ned på agape, skal tilpasse brudepike kjolene. å så skal jeg få med meg kjolen min hjem:D skal kjøre kjolen opp til min mor da. den skal henge der. tenkte jeg ville prøve den hjemme så mamma kan se:D det blir såå spennende:D :nååh: